Close

Matěj Krejčí

Člověk s vnitřní výpovědí – travič studní

Člověk s vnitřní výpovědí = Člověk, který chce odejít, ale ještě nemá kam. V dnešní době zaměstnání a vztahů jsou lidé vyzýváni, k tomu, aby byli “volnými hráči”, vyhledávali nejlepší příležitosti pro růst a měnili zaměstnání či vztahy, kdykoliv dostanou lepší nabídku. I když asi polovina lidí by chtěla zůstat […]

Read More

Nastavení mysli – od perfekcionismu k pokroku

Pokusili jste se někdy o něco a nevyšlo to?Chtěli byste být úspěšní?Co se vám za poslední týden povedlo? Světoznámá psycholožka Carol Dwecková po desetiletích výzkumu přesvědčivě ukázala, že úspěch v životě závisí na tzv. Nastavení mysli. Podle této vědecké teorie nestojí za úspěchem pouze naše schopnosti a talent, ale také […]

Read More

Obviňování – kultura viníků aneb jak z toho ven?

Koncept „bez viny“ je základem úspěšné implementace metod průběžného zdokonalování se a hledání řešení. Je postaven na pozitivním přesvědčení, že lidé chtějí být plně participativními členy vysoce výkonných týmů a nikdo nepřichází do práce s úmyslem vykonávat nekvalitní práci. Dojde-li k problému, kořeny se hledají v organizačním nedostatku, nikoli v […]

Read More

Vyhoření – pochopte svého soupeře

Syndrom vyhoření nastává, když jsou vášniví a oddaní lidé hluboce rozčarovaní z práce nebo kariéry, která dříve tvořila jejich identitu. Spouštěče vášně a nadšení najednou zmizí a objeví se nudné a nepříjemné věci. Jak se vyhoření bránit? Důsledky zběsilého počínání, kterými si procházel člověk se syndromem vyhoření: čím více se […]

Read More

Jak dát zpětnou vazbu?

Zpětná vazba jako dárek. Jen ho umět zabalit. Pokud se člověk někam posouvá a učí, potřebuje zpětnou vazbu. Samozřejmě se to netýká lidí, kteří si chtějí jen potvrdit svoji pravdu. Zpětnou vazbu neboli osobní názor nám může dát zákazník, kolega, kamarád, rodinní příslušníci nebo i ti, kterých jsme se neptali. […]

Read More

Jak se naučit říkat ne?

Jak se cítíte, když někoho odmítáte? Poznáte, když něco děláte dobrovolně? A poznáte, když vás někdo do něčeho tlačí? Cítíte se jako neustálí přikyvovači? Říci ne není vždy snadné – ale je to nutné. To platí jak v práci, tak v osobních vztazích. Když nás někdo požádá o pomoc, ale […]

Read More

Jak mít lepší vztahy?

Vzpomenete si, kdy vás někdo skutečně ovlivnil nebo vám pomohl změnit život? Například v dětství nebo ve škole? Jak jste té osobě poděkovali? Ví, že vám byla prospěšná, a že to co pro vás udělala vám změnilo život nebo myšlení? V dnešní době sledujeme hlavně metriky úspěchu – kolik máme přátel […]

Read More

Jak zvládat konflikty?

Konflikt jako styl myšlení! Mlčeti zlato? Nikoli, mlčení je častokrát symptom potlačovaného konfliktu. Proč by se konstruktivní konflikt měl stát přirozenou součástí našeho přemýšlení?Proč musí být na produktivní „hádku“ dva?Jak vypadá dobrý manažer a proč nikdy nekritizuje?V čem se liší kritika od konfrontace?Na všechny tyto otázky odpoví nový článek. Obáváme […]

Read More

Jaký je rozdíl mezi pochvalou a oceněním?

Během svých terapeutických sezení nebo workshopů digitální minimalismus a osobní vizi, jsem si všiml jednoho společného tématu – touha po ocenění a rozkol ve způsobu oceňování. Začal jsem se o danou tematiku více zajímat. Jak tedy na to? Jak pozitivně reagovat na konání druhých? John Gottman upozorňuje, že aby se […]

Read More

Optimistický nihilismus

Život je otázka, odpověď je způsob života. Jsme součástí společenství, ve kterém nic nefunguje samostatně, od vesmíru až po buňky našeho těla. Uvědomění si, že jako skupina máme příležitost vytvořit daleko větší přesah, může pomoci k pochopení celého světa. Vše funguje pouze pokud se spojí více jedinců dohromady. Nic na […]

Read More