Close

Matěj Krejčí

Jak se naučit říkat ne?

Jak se cítíte, když někoho odmítáte? Poznáte, když něco děláte dobrovolně? A poznáte, když vás někdo do něčeho tlačí? Cítíte se jako neustálí přikyvovači? Říci ne není vždy snadné – ale je to nutné. To platí jak v práci, tak v osobních vztazích. Když nás někdo požádá o pomoc, ale […]

Read More

Jak mít lepší vztahy?

Vzpomenete si, kdy vás někdo skutečně ovlivnil nebo vám pomohl změnit život? Například v dětství nebo ve škole? Jak jste té osobě poděkovali? Ví, že vám byla prospěšná, a že to co pro vás udělala vám změnilo život nebo myšlení? V dnešní době sledujeme hlavně metriky úspěchu – kolik máme přátel […]

Read More

Jak zvládat konflikty?

Konflikt jako styl myšlení! Mlčeti zlato? Nikoli, mlčení je častokrát symptom potlačovaného konfliktu. Proč by se konstruktivní konflikt měl stát přirozenou součástí našeho přemýšlení?Proč musí být na produktivní „hádku“ dva?Jak vypadá dobrý manažer a proč nikdy nekritizuje?V čem se liší kritika od konfrontace?Na všechny tyto otázky odpoví nový článek. Obáváme […]

Read More

Jaký je rozdíl mezi pochvalou a oceněním?

Během svých terapeutických sezení nebo workshopů digitální minimalismus a osobní vizi, jsem si všiml jednoho společného tématu – touha po ocenění a rozkol ve způsobu oceňování. Začal jsem se o danou tematiku více zajímat. Jak tedy na to? Jak pozitivně reagovat na konání druhých? John Gottman upozorňuje, že aby se […]

Read More

Optimistický nihilismus

Život je otázka, odpověď je způsob života. Jsme součástí společenství, ve kterém nic nefunguje samostatně, od vesmíru až po buňky našeho těla. Uvědomění si, že jako skupina máme příležitost vytvořit daleko větší přesah, může pomoci k pochopení celého světa. Vše funguje pouze pokud se spojí více jedinců dohromady. Nic na […]

Read More

Naučený pesimismus – Rozvoj nespokojenosti

Kdo si myslíš, že tě může nejvíce potrestat? Šéf, otec, matka, dcera, syn, přítelkyně, přítel či kamarád? Myslíš si to marně, protože tito lidé těžko vědí o tvých slabostech nebo proviněních. Nejlepším trýznitelem můžeš být sám sobě ty. Jak se tedy přivést k nespokojenosti až mizérii? Žiješ v blahobytu a […]

Read More

Jak mít dlouhodobou motivaci?

Jak se dělí motivace?Co konkrétně dělat pro lepší motivaci sebe i svého okolí? Behavioralní věda často rozděluje do dvou kategorii to, co se odehravá v práci nebo to, co se učíme ve škole, na: Algoritmický úkol = úkol, v němž se daným způsobem řídíme souborem instrukcí, které směřují k jednomu závěru. Př. […]

Read More

Jak si zlepšit spánek?

Jak řekl Matthew Walker: „Lidské bytosti jsou ve skutečnosti jediným živočišným druhem, který se dobrovolně připravuje o spánek.“ Pokud spíte méně než osm hodin denně, pak asi stejně jako většina populace trpíte spánkovou deprivací. Ta sebou přináší zhoršenou náladu, paměť, zvýšení váhy či dokonce zvýšené riziko srdečního či mozkového infarktu. Na přednášce […]

Read More

DigiDěti – Když doba sledování obrazovky je téměř nevyhnutelná, jak na to?

Jsou technologie prospěšné pro děti? Jak to dělat, když nějaká doba sledování obrazovky je téměř nevyhnutelná? Zhruba do 6 let by měli mít omezený přístup k technologiím, protože do tohoto věku si nejvíce osvojují řeč, sociální dovednosti, řešení problémů a další milníky rozumového vývoje. Jak tedy k technologiím přistupovat ohledně dětí? […]

Read More

FOMO – Strach, že o něco přijdeme

        Nacházíme se v době, kdy nejčastější sociální kontakt mezi lidmi probíhá formou sociálních sítí a sociálních médií. Čím dál více se projevují naše úzkosti z představy, že přijdeme o nejnovější informace, které nám dokáže mobilní telefon poskytnout. Stejně tak se stává, že si bez mobilního telefonu […]

Read More