Close

Firemní rozvoj

Základním pilířem úspěšné společnosti je zaměstnanec. Je reklamou, obchodníkem a zároveň partnerem. Práce na jeho spokojenosti a výkonnosti dokáže zvýšit úspěch firmy. Inspirativní chování zaměstnanců je základem k vystoupení ze stínu konkurence. Konkurence může cokoliv kopírovat, jen né silné stránky zaměstnanců.

Firemní kultura

Vytvoření prostředí, kde člověk sdílí své myšlenky, nápady a postoje. Pojmenováním firemní kultury zlepšíte angažovanost zaměstnanců skrze propojení s vedením a získáním důvěru ve směřování, plánování a konání. Výstupem workshopů je zhmotněná vize společnosti, hledání řešení nepříjemných situací a získání nástrojů pro zapojení vize do praxe. Účelem je spojit celou firmu pod jednu myšlenku, propojit ji s chováním během práce a otevřít komunikaci.

Školení zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců vede k produktivnější práci, k větší angažovanosti a nejlepší reklamě firmy. Proto je důležité se zaměřit na rozvoj důležitých vlastností, které pomáhají ke zlepšení pracovních návyků. K tomu Vám mohu pomoci
v následujících kurzech, které jsou uvedeny níže.

Facilitace až mediace

Skrz spolupráci najdete východiska ve složitých, neefektivních či situacích předurčené k nedorozumění. Společně se zaměříme na hledání a dosažení žádoucího cíle. Pomocí zapojení jednotlivce, páru nebo týmu můžeme nalézt kreativní řešení. Během facilitace dochází k odhalení problémů, jejich analýze, výměně informací a přijímání řešení.

Rozvojová komunita KMEN

Cesta k aktivní psychohygieně Cílem skupinového setkání KMEN je zlepšit kvalitu profesního a osobního života. Skrze konverzaci a aktivní aplikování technik psychoterapie nebo psychohygieny pozná každý účastník nezávislý pohled druhých, zpětnou vazbu na své chování a vyzkouší si nové postřehy v praxi – ať už se jedná o problémy s plánováním, pocit vyhoření nebo výchovu dětí. Získejte bezpečný prostor pro změnu svých postojů a přístupů.

Témata možných školení:

  • Motivace a vytvoření osobní nebo firemní vize;
  • Nastavení mysli k rozvoji řešení a spolupráci (+Agilní přemýšlení);
  • Sebedisciplíny, plánování a efektivní práce;
  • Rozvoje spokojenosti v práci i mimo ní;
  • Efektivní práce – vedení porad a facilitace;
  • Jak komunikovat online;
  • Kurz digitálního minimalismu.

Způsoby provedení:

Přednáška

Moje přednášky dělám pro publikum. Chci, aby si odnášeli příjemný pocit s myšlenkou nápadu zapojení do praxe. Témata volím podle publika a okolnosti.

Workshop

Cílem workshopů je přinést poznatky, které lze aplikovat do praxe.

Akademie

Intenzivní sada workshopů zaměřená na problematickou oblast. Získáte teoretické znalosti, které následně zaměříte do praxe. Smyslem akademie je vytvořit aktivní týmovou spolupráci a podporu.

Odkud čerpám

Ve školeních i konzultacích využívám vědeckých výzkumů a zkušeností klientů. Osobně se zaměřuji na rozvoj dlouhodobé spokojenosti, firemní kultury, efektivity a především na vytváření prostředí pro kooperativní spolupráci zaměstnanců.

 

Své zkušenosti opírám o praxi z rodinného podnikání; ze zkušeností s vedením více než 160 lidí v dinamickém prostředí Call-centra; více než 6 let aktivního konzultování firem a jednotlivců u GrowJob Institute (Konec prokrastinace) a více než 10 let terapií, koučování a mentoringu.

Pokud najmete někoho jen proto, že umí dělat nějakou práci, bude pracovat pro vaše peníze. Ale pokud najmete takové lidi, kteří věří tomu, čemu věříte vy, budou pro vás pracovat s nasazením krve, potu a slz.

Simon Sinek