Close

Jaké jsou největší výzvy zaměstnavatelů pro rok 2024 očima psychoterapeuta

Výzvy HR pro rok 2024

Zde máte rozhovor s Naděždou Fuksovou, která pracuje ve společnosti Verlag Dashöfer. Rozhovor se zaměřuje na téma vzdělávání a psychoterapie ve firemním prostředí. Pokud byste si přáli raději poslechnout rozhovor, odkaz k němu naleznete zde na Spotify. Níže najdete také přepis rozhovoru. Věřím, že poskytnuté informace budou užitečné pro profesionály v oblasti HR nebo pro ty, kdo mají na starosti vedení vzdělávání ve firmách.

Ako Vy vidíte prácu ako psychoterapeut v roku 2023 a aké sú výzvy v tejto oblasti pre zamestnávateľov pre rok 2024?

Osobně vnímám tento trend jako posun k rozvoji digitálních technologií v psychoterapii a zdůrazňovaní duševního a mentálního zdraví u jednotlivců i firem. Téma mentálního zdraví postupně vstupuje do popředí zájmu firem, které se mu v roce 2024 budou aktivně věnovat. Výzvy, které nás v této oblasti čekají, se zaměřují převážně na kyberbezpečnost, zajištění odborných znalostí psychoterapeutů a schopnost přizpůsobit se technologickým změnám.

V akých oblastiach vie byť psychoterapeut nápomocný pre zamestnávateľa a v akých pre zamestnancov?

Psychoterapeut může být nápomocný v různých oblastech pro zaměstnavatele i zaměstnance a to převážně v oblastech:

  • Manažerské poradenství v oblasti efektivního vedení týmu, komunikace a řešení konfliktů.
  • Řízení stresu a prevence vyhoření, může pomoci identifikovat faktory stresu a vyhoření v pracovním prostředí a navrhnout strategie k jejich řízení.
  • Řešení konfliktů a poskytnout nástroje k vytvoření zdravého pracovního prostředí.
  • Může pomoci zaměstnancům budovat lepší vztahy s kolegy, zvládat konflikty a zlepšovat komunikaci.
  • Může pomoci jednotlivcům při osobních a profesních rozhodnutích, jako je výběr kariéry, zvládání pracovních změn nebo plánování kariérního růstu.
  • Pomáhá zaměstnancům zvládat a přizpůsobovat se pracovním změnám, například restrukturalizacím, propouštěním nebo změnám v řízení.
  • Pokud se objeví těžké životní situace nebo osobní problémy u zaměstnanců, psychoterapeut může poskytnout podporu a rady, aby minimalizoval jejich vliv na pracovní výkonnost.

Celkově bych to shrnul, že spolupráce s firemním psychoterapeutem může přispět k zlepšení celkového duševního zdraví v pracovním prostředí, což může mít pozitivní vliv na produktivitu, spokojenost zaměstnanců a celkovou atmosféru v organizaci.

Je bežná prax, že dnes zamestnávatelia využívajú služby psychoterapeuta?

Není to úplně běžná praxe, ale díky rozvoji digitálních technologií a vývoji několika online platforem s databází psychoterapeuty, tak firmy tuto možnost pro své zaměstance čím dál tím více využívají jako benefit pro své zaměstnance. Zároveň využívají online kurzy pro podporu mentálního zdraví v pracovním prostředí.

Vedel by ste nám tak „laicky“ priblížiť o čo vlastne v práci psychoterapeuta ide?

V praxi psychoterapeuta jde o to pomoci svým klientům pochopit jejich situaci a najít s klienty řešení, které pomohou rozvíjet jejich potenciál, spokojenost nebo potřeby. Psychoterapeut pomáhá člověku rozvíjet jeho myšlenky a dívat se na ně z několika úhlů nebo jen nastavuje naslouchající uši k tomu, aby se člověk mohl připojit sám k sobě.

Ktoré sú najvážnejšie problémy resp. témy, ktoré riešite v rámci Vašej práce?

´ Ve firemním prostředí je to zaměření na osobní motivaci, spokojenost a kooperaci mezi jednotlivci a týmy. Převážně se to točí okolo facilitace meetingů, nastavování procesů kooperace a vytváření bezpečného pracovního prostředí. Určitě se mohu zaměřovat i na začleňování lidí do kolektivu a jejich fungování ve firmě od onboardingu, vzdělávání až profesní rozvoj či outboarding.

V soukromé praxi se jedná o zvládaní těžkých životních situací, hledání životního smyslu, rozvoj spokojenosti nebo zvládání své závislosti na práci, schválení od druhých, perfekcionismu nebo závislosti na digitálních technologiích. Ve výsledku se jedná o porozumění svému přemýšlení, zhmotnění své osobní vize a vytváření bezpečných hranic pro sebe i ostatní.

Sú nejaké vyslovene špecifické signály, ktoré zamestnávateľovi signalizujú, že je potrebné zabezpečiť psychoterapeuta?
Pokud ve firmách říkáte, že vám záleží na lidech a jejich názorech, tak tehdy je dobré si takového člověka do firmy zajistit a dát mu potřebnou podporu a pravomoc. Mezi nejčastější signály patří zvýšená frekvence absence; zhoršení pracovní výkonnosti; zvýšený počet konfliktů mezi jednotlivci i týmů; šíření negativní nálady; vyhoření zaměstnanců nebo i zvýšená fluktuace v týmech. Pokud toto ve své firmě pozorujete, tak je důležité mít nějaký mezičlánek, který vám pomůže navnímat různé pohledy a postřehy uvnitř firmy a nemá z toho osobní prospěch v podobě bonusů či moci a tyto věci vám dokáže zprostředkovat.

Čo by ste odporučil zamestnávateľom, čo by nemali z hľadiska zamestnávania zamestnancov podceniť?

Z mého pohledu by zaměstnavatelé určitě neměli podceňovat duševní a mentální zdraví svých zaměstnanců. Měli by nejen poskytovat podporu v této oblasti, ale také implementovat konkrétní akční kroky přímo do pracovního prostředí. Dále by měli dbát na vyvážený poměr mezi pracovním a osobním životem a vytvářet prostředí podporující různorodost. Zaměstnavatelé by se měli více zaměřit na rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců, nejen s ohledem na benefity, ale s ohledem na to, jak tato investice posouvá jejich zaměstnance vpřed a jaký má dopad a možnost využití v pracovním prostředí. V mnoha firmách se dnes vzdělává, ale v praxi se často nic nemění.

Firmy by měly přejít k prvkům nenásilné komunikace, což znamená specifikovat své potřeby, respektovat potřeby druhých a učit se kooperovat bez použití síly nebo moci. Dále by se měly zaměřit na týmovou dynamiku a na zvýšení zodpovědností jednotlivých týmů. Cílem by mělo být, aby týmy nebyly pouze jedním z mnoha koleček ve velkém stroji, ale aby věděly o svém významu, přidané hodnotě a měly svobodu reagovat.

V neposlední řadě bych zdůraznil význam respektující, konkrétní a obohacující zpětné vazby a hodnocení spolupráce.

Je niečo čo vyslovene podľa Vás „škodí“ spoločnosti a čo dlhodobo vnímate, že spôsobuje psychické problémy zamestnancom?

Jedním z faktorů, který může dlouhodobě škodit společnostem a přispívat k psychickým problémům zaměstnanců, je nadměrný pracovní tlak a stres. Převážně zde mluvím o několika prvcích tlaku, tedy tlaku ze strany zaměstnavatele; ze strany zaměstnance z pohledu perfekcionismu a workoholismu a tlaku ze strany prostředí ve kterém se daný zaměstnanec pohybuje.

Dalším problematickýcm prvkem může být nedostatečná podpora ze strany zaměstnavatele v oblasti mentálního zdraví, nerovnováhy v pracovním prostředí; nedostatek jasné a efektivní komunikace ve firmě; nedostatek transparentnosti; nejistoty ohledně budoucnosti a neexistující mechanismy pro řešení konfliktů.

Veľa sa hovorí o toxicite na pracovisku – ako Vy vnímate túto problematiku, ktorá sa v ostatnej dobe stala veľmi aktuálnou?

Toxicita na pracovišti je závažný problém, který má výrazný negativní dopad na zaměstnance i zaměstnavatele, protože má i vliv na celkovou pracovní atmosféru. Toxicita může vzniknout v důsledku různých faktorů, jako jsou nezdravé vztahy v týmu, nedostatečný manažerský přístup, konflikty, nedostatečná komunikace nebo špatně zacházení se zaměstnanci a jejich směřováním. Je důležité si uvědomit, že toxicita není pouze individuálním problémem, ale také odráží nefunční organizační kulturu společnosti. Je důležité věnovat pozornost různým formám šikany nebo diskriminace nebo využívání síly moci nadřízeného, které mohou přispět k šíření nebo vzniku toxicity.

Celkově můžu říci, že pozornost pro tuto problematiku je klíčová pokud chceme udržet zdravé pracovní vztahy, rozvíjet firemní kulturu a zvyšování celkové efektivity, produktivity a duševního blaha zaměstnanců.

Čo by ste odkázal zamestnávateľom, pracovníkom, ktorí pracujú s ľuďmi z hľadiska Vás ako psychoterapeuta?

Celkově platí, že otevřená a nenásilná komunikace, prevence a poskytování podpory jsou klíčovými faktory pro udržení zdravé pracovní atmosféry. Těším se na období, kdy se manažeři učí kooperativnímu přístupu, koučování a vedení, které se zaměřuje na řešení spíše než na direktivní řízení lidí. Můj vzkaz je, abyste projevovali zájem o lidi, se kterými pracujete, a poznávali jejich motivace, touhy a možnosti, které je naplňují a baví. Využívejte svou sílu k vytváření bezpečného prostředí, které se soustředí více na dlouhodobost a udržitelnost než na krátkodobé zisky a rychlost. Zaměřte se na podporu, potenciál a rozvoj více než na čísla a kvartální výsledky, protože čísla vám nepřinesou nový a kreativní nápad, ale podporovaný a angažovaný zaměstnanec ano. Uvědomte si, že se mění pracovní trh a způsoby práce. Dnes už si lidé vybírají pro koho budou pracovat a velmi rádi svou práci změní hned jak jen to je možné. Nikdo totiž nechce pracovat dlouhodobě pod diktátorem nebo v nepřejícím prostředí, většinou chceme kooperovat, tvořit, vidět pokrok a výsledek svých činností. Držím vám palce v cestě ve vytváření bezpečného a kooperativní prostředí se zaměřením na výstup činností.

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn