Close

Osobní či online konzultace

Nejintenzivnější cesta k osobnímu posunu nebo rozvoji. Spolupráce může trvat od jednoho setkání až po několikaměsíční spolupráci. Konzultace probíhají dle možností klienta. Pro efektivní změnu doporučuji setkání jednou za týden či jednou za čtrnáct dní. Pro následné hlídání pokroku je ideální sejít se jednou za měsíc. Hlavním přínosem konzultací je řešení konkrétních potřeb a témat v osobním životě bez publika.

Získáte víc než si myslít!

Díky našim konzultacím objevíte svou vlastní hodnotu a posílíte svou sebedůvěru. 

Naučíte se nástroje a přístupy, které vás osvobodí od tíživého břemene dokonalosti a perfekcionismu. Místo toho budete schopni postupovat po malých krůčcích, směřovat k vašim cílům a rozhodovat s jistotou.

Tyto konzultace vám také umožní posílit váš charakter a víru ve vaše vlastní schopnosti. Získáte nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti a nástroje, které vám pomohou stát se vlastním psychologem a dosahovat úspěchu.

A co můžeme společně řešit?
Osobní motivaci, hledání spokojenosti, odstranění prokrastinace, rozvoj leadershipu, zvládání závislostí, efektivní zvládání stresu a nepříjemných situací. Naše konzultace zahrnují psychoterapii, koučování a mentoring, takže můžeme společně prozkoumávat širokou škálu jiných témat.

Připraveni začít cestu k lepší a sebejistější verzi sebe sama? Připojte se na cestu za růstem a úspěchem!