Close

Osobní či online konzultace

Nejintenzivnější cesta k osobnímu posunu nebo rozvoji. Spolupráce může trvat od jednoho setkání až po několikaměsíční spolupráci. Konzultace probíhají dle možností klienta. Pro efektivní změnu doporučuji setkání jednou za týden či jednou za čtrnáct dní. Pro následné hlídání pokroku je ideální sejít se jednou za měsíc. Hlavním přínosem konzultací je řešení konkrétních potřeb a témat v osobním životě bez publika.

Co díky konzultacím získáte?

Uvědomění si vlastní hodnoty, sebedůvěry
a odpovědi na otázky o hledání vlastní cesty.

Nástroje a přístupy, které Vám pomohou oprostit se od dokonalosti

a perfekcionismu.

 

Rozšíření si schopností postupovat po malých krůčcích a rozhodování. Posílení svého charakteru, víry ve své schopnosti, zkušenosti
i vědomosti a stanete se vlastním psychologem.

 

Jaké témata řeším?

– Osobní motivace a spokojenost;

– Prokrastinace a chorobné odkládání;

– Leadership;

– Zvládání závislostí;

– Zvládání stresu a nepříjemných situací;

– psychoterapie, koučování a mentoring.