Close

Spokojenost v praxi

Zaměstnanec je hnacím motorem společnosti. Spokojený zaměstnanec je více angažovaný, dravý a kreativní. Rozvoj firmy a zaměstnanců od spokojenosti k výsledkům.

Součástí práce je

  • Vytvoření pozitivního prostředí,
  • Zaměření se na komunikaci,
  • Umění pozitivního myšlení,
  • Jak zvládat stresové situace,
  • Mediace problémů,
  • Principy vedení porad,
  • Teambuilding i na pracovišti,
  • další principi pozitivní psychologie

 

Výsledkem je dlouhodobá spokojenost zaměstnanců a jejich rozvoj.

Humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života.

Vlasta Bruian