Close

Nastavení mysli – od perfekcionismu k pokroku

Pokusili jste se někdy o něco a nevyšlo to?
Chtěli byste být úspěšní?
Co se vám za poslední týden povedlo?

Světoznámá psycholožka Carol Dwecková po desetiletích výzkumu přesvědčivě ukázala, že úspěch v životě závisí na tzv. Nastavení mysli. Podle této vědecké teorie nestojí za úspěchem pouze naše schopnosti a talent, ale také náš přístup k nim.“ – Jak je popsáno ve vynikající knize od Melvil Publishing – Nastavení mysli.

Jak si stojíte vy a vaše nastavení mysli? 
Souhlasíte s těmito čtyřmi tvrzeními?

1. Jsem určitý typ osoby a na tom se nedá příliš co měnit.

2. Určité věci můžu dělat jiným způsobem. ale podstatná část toho, kým jsem, se změnit nedá.

3. Bez ohledu na to, jakým typem osoby jsem, kdykoliv se můžu podstatně změnit.

4. Základní charakteristiky mé osobnosti můžu kdykoliv změnit.

Pokud jste odpověděli „ano“ na 1. a 2. otázku, tak máte nejspíše fixní myšlení, pokud jste odpověděli „ano“ na 3. a 4. otázku, tak mate nejspíše růstové myšlení. V případě mix odpovědí, tak máte nejspíš fixní i růstové myšlení.

(V případě zájmu o celkový test nastavení mysli, tak odebírejte můj newsletter, kde celý test bude k dispozici.)

Když změníte své myšlení, změníte tím svůj život.

Carol Dweck

Carol Dweck ve své knize popisuje způsoby a dovednosti, které poukazují, že vzděláváním a praxí lze zásadně změnit naši inteligenci. Vaše přesvědčení o životě, které si osvojíte, tak silně ovlivňuje váš život samotný. Může rozhodnout, zda se stanete tím, kým chcete být, a zda dosáhnete toho, na čem vám záleží.

Fixní nastavení mysli → vede k naléhavé potřebě neustále si něco dokazovat. 

Každá situace se hodnotí:

 • Uspěji, nebo ne? Budu vypadat chytře, nebo hloupě? Přijmou mě, nebo mě odmítnou?
 • Budu se cítit jako vítěz, nebo jako poražený?
 • Máte potřebu být bezchybní a to hned. Očekávají, že se schopnosti objeví samy od sebe dřív, než nějaké učení vůbec začne. Když na to máte, tak na to máte, a když ne, tak ne.

Růstové nastavení mysli → přesvědčení, že své základní vlastnosti můžete vlastním úsilím kultivovat. Každý se může díky úsilí a zkušenostem změnit. 

 • Skutečný potenciál člověka je neznámý a nelze předvídat, co můžete po letech zaujetí, dřiny a tréninku dokázat. 
 • Vědí, že rozvinutí potenciálu vyžaduje jistý čas. 
 • Věří, že své základní vlastnosti mohou rozvíjet, selhání je sice může bolet, ale nebude je definovat. 
 • Mohou-li své schopnosti rozšířit – je-li možná změna a růst- pak existuje mnoho cest k úspěchu.

Je-li nastavení vaší mysli fixní, zajímá vás, jak budete posuzování; je-li růstové, zajímá vás zlepšení.

Proč ztrácet čas neustálým dokazováním toho, jak jste skvělí, když můžete být ještě lepší?
Proč skrývat nedostatky, místo abyste je překonali?
 
Proč hledat přátele či partnery, kteří budou jen podpírat vaše sebevědomí, namísto takových, kteří vás budou vybízet k rozvíjení se?
Proč hledat jen ověřené postupy, a nikoli zkušenosti, jež vás přinutí využít své schopnosti?

Vášeň využívat vlastní schopnosti a vytrvalost i tehdy, když to nejde, je charakteristickým rysem růstového nastavení mysli.

Fixní myšlení

 • Vyhýbá se výzvám
 • U překážky se snadno vzdává
 • Úsilí vnímá jako neplodné nebo špatné
 • Nepřijímá negativní zpětnou vazbu
 • Cítí se špatně, když vidí úspěch ostatních

Růstové myšlení

 • Přijímá výzvy, těší se na ně
 • Tváří v tvář překážkám vytrvá
 • Úsilí vnímá jako cestu k mistrovství
 • Zpětnou vazbu bere tak, že ho posouvá a učí
 • V úspěchu ostatních vidí inspiraci
 • Tvrdě pracovat znamá stát se inteligentnějším

Vyhrál jsi? Prohrál jsi? To jsou špatné otázky. Správná otázka zní: Snažil jsi se, co to šlo? Pokud ano, můžeš mít i méně bodů, ale nikdy neprohraješ.

John Wooden

Rozhodnutí mít růstové myšlení

Je to na mně.

Od této chvíle budu přijímat zodpovědnost za svou minulost. Chápu, že počátkem moudrosti je přijmout zodpovědnost za své vlastní problémy, a že když přijmu zodpovědnost za svou minulost, získám svobodu vstoupit do lepší, světlejší budoucnosti podle své vlastní volby.

Už nikdy nebudu ze své současné situace vinit svoje rodiče, partnera, šéfa nebo kolegy. Moji budoucnost nebude negativně ovlivňovat ani moje vzdělání či jeho nedostatek, moje genetická výbava nebo kolísavé okolnosti každodenního života. Pokud si dovolím přičítat svůj neúspěch těmto neovladatelným vlivům, budu navěky uvězněn v síti minulosti. Budu se dívat vpřed. Nedovolím, aby můj úděl ovládala minulost.

Je to na mně. Přijímám zodpovědnost za svou minulost. Zodpovědnost za svůj úspěch nesu já.

To, kde se dnes nacházím – po mentální, fyzické, duchovní, emocionální a finanční stránce-, je dáno mými vlastními rozhodnutími. Moje rozhodování se vždy řídí mým myšlením. Takže to, kde se dnes nacházím – po mentální, fyzické, duchovní, emocionální a finanční stránce-, je dáno tím, jak uvažuji. Ode dneška začnu měnit své myšlení, a tím i svůj mentální, fyzický, duchovní, emocionální a finanční stav.

Moje myšlenky budou konstruktivní, a ne destruktivní. Moje mysl bude žít řešením budoucnosti. Nebude prodlévat u problémů minulosti. Budu vyhledávat společnost těch, kdo usilují o pozitivní změny ve světě. Nikdy nebudu hledat pohodlí spolčováním se s těmi, kdo se rozhodli vyhýbat se těžkostem.

Když budu mít příležitost učinit rozhodnutí, učiním ho. Chápu, že nejsem obdařen schopností se vždycky rozhodnout správně. Dostal jsem však schopnost dělat rozhodnutí a pak ho upravit, aby bylo správné. Kolísání mých emocí mě od mého směřování neodradí. Když se pro něco rozhodnu, budu za tím stát. Budu do rozhodování investovat energii. Nebudu plýtvat silami na následné pochybnosti. Můj život nebude obhajobou. Bude prohlášením.

Je to na mně. Ovládám svoje myšlenky i emoce.

Až budu někdy v pokušení ptát se: „Proč já?“, hned si odpovím otázkou: „Proč ne já?“ Těžkosti jsou dary, představují příležitost něco se naučit. Problémy jsou společnou nití, která se táhne životy velkých mužů a žen. V dobách nesnází nebudu mít problém, který budu muset vyřešit; budu před sebou mít rozhodnutí. Moje myšlenky budou jasné. Učiním správné rozhodnutí. Nesnáze jsou přípravou na něco velikého. Tuto přípravu příjmu. Proč já? Proč ne já? Budu připraven na něco velkého!

Přijímám zodpovědnost za svou minulost. Ovládám své myšlenky i svoje emoce. Jsem zodpovědný za svůj úspěch.

Je to na mně.

Sdílejte tento článek:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn